2013-09-10 14:22

Δικαιολογητικά για δελτία παικτών ανδρικού τμήματος μπάσκετ

Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την έκδοση δελτίου παίκτη:

  1. Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας παίκτη.
  2. Δύο φωτογραφίες.
  3. Αίτηση- Πιστοποιητικό υγείας ,το οποίο το λαμβάνετε από το σύλλογο και το επιστρέφετε με θεώρηση ιατρού.
  4. Υπεύθυνη δήλωση γονέα σε περίπτωση που ο παίχτης είναι κάτω των 18 ετών

—————

Πίσω


Επαφή

Γ.Σ. ΦΑΛΑΡΑ